گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
  • تبدیل کننده خط فارسی - تاجیکی بهروزیان
رسانه ها در تاجیکستان

رسانه های گروهی در تاجیکستان

بیش از 400 رسانه گروهی اعم از روزنامه، هفته نامه، مجله، خبرگزاری، رادیو وتلویزیون در جمهوری تاجیکستان به ثبت رسیده است. از این میان عمدتا حدود 350 روزنامه، هفته نامه، مجلات و نشریات مختلف و نیز 42 خبرگزاری، فرستنده رادیو تلویزیونی وجود دارند.

 رسانه های گروهی دیداری و شنیداری عمده جمهوری تاجیکستان شامل 5 شبکه تلویزیون دولتی و رسمی به نام های زیر می باشد که در دوشنبه فعال هستند :

 شبکه ملی تاجیکستان (شبکه1)، tv.tj1www.       مدیر:  صبح الدین شمس الدین زاده

شبکه جهان نما(خبر)، www.jahonnamo.tj       مدیر: صدرالدین شمس الدین زاده

 شبکه سفینه،www.safina.tj      مدیر: ناصر سعید اف

 شبکه بهارستان-  مدیر: دل افروز امیرزاده

شبکه پایتخت-    مدیر: سهراب رئوف زاده

شبکه ورزش-  مدیر: خورشید میرزا

شبکه سینما-     مدیر: نبی نبی زاده

 و شبکه غیر دولتی سیمای مستقل تاجیکستان (SMT) .   مدیر: زینت الله اسماعیل

تلویزیون تاجیکستان فعالیتش را 3اکتبر سال 1959 شروع کرده است و بیش از 10 شبکه استانی در ولایات مختلف این کشور فعال می باشند.

 رادیو در تاجیکستان 10آوریل سال 1930 شروع به فعالیت کرده است که مهمترین شبکه های رادیویی دولتی  به شرح ذیل است:

·        رادیو دولتی تاجیکستان - مدیر: فرخ ضیاء اف

·        رادیو صدای دوشنبه  - مدیر: جانی بیک اسرار

·        رادیو آواز تاجیک - مدیر : فضیلت ابراهیم زاده

·        رادیو خاورkhovar FM  - مدیر: سید جعفر آشوراف

چندین فرستنده غیردولتی رادیویی نیز در حال حاضر بصورت فعال برنامه پخش می نماید که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

·        رادیو امروز FM  107.4

·        رادیو وطن  - مدیر: خانم ورا کولاکاوا

·        رادیو آسیا پلوس FM107.0

 

براساس آخرین آمار فهرست اطلاعات تعدادی از روزنامه ها، هفته نامه ها ، خبرگزاری های مهم تاجیکستان به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام نشریه

نوع نشریه

دوره انتشار

زبان نشریه

 

مخاطبین عمده نشریه

آدرس نشریه

آدرس الکترونیکی

تاریخچه انتشار

1

جمهوریت

مدیر:

قربان علی

رحمان زاده

اجتماعی سیاسی

هفته ای 3 بار

تاجیکی (سریلیک)

مقامات روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن:21-73-66

jumhuriat@bk.ru

www.jumhuriyat.tj

از 1924

2

صدای مردم

مدیر:

ثمرالدین عصازاده

نشریه مجلس عالی

هفته ای 3 بار

تاجیکی (سریلیک)

مقاما ت روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن:21-36-04

sadaimardum@yandex.ru

 

www. sadoimardum.tj

از اول ژانویه 1991

3

نارودنایا گازیتا

اجتماعی سیاسی

هفته نامه

روسی

مقاما ت روسی ، روشنفکران و عالمان و غیره

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن:33-52-87

narodnaya@list.ru

www.narodnaya.tj

 

از نوامبر 1925

4

منبر خلق

مدیر:

بختیار همدم اف

اجتماعی سیاسی

هفته نامه

تاجیکی و ازبکی (سریلیک)

اعضا حزب خلقی دموکراتیک(حزب حاکم)

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن:10-72-38

فکس:94-44-27

minbarihalk@bk.ru

www.hamsafon.tj

از7 سپتامبر1996

5

چرخ گردون

مدیر: خانم منیژه بانو اکبرعلی

 

فرهنگی و اطلاعاتی

هفته نامه

تاجیکی (سریلیک)

اهل فرهنگ هنر و مردم عادی

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن و فاکس : 21-78-63

gazeta@tajikiston.com

 

www.gazeta.tj

__

6

آسیا پلوس

مدیر:

امید باباخان اف

سیاسی و اجتماعی

هفته نامه

روسی

اهل فرهنگ هنر و مردم عادی

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن و فاکس : 21-73-35

www.asiaplus.tj

 

www.news.tj

 

از 21 ژانویه 2000

7

بیزنس و پلیتیک

مدیر:

جمشید اولمس اف

اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی

هفته نامه

روسی

سیاست شناسان، اقتصاد دانان و غیره

دوشنبه ، خیابان تورسن زاده30 ،

تلفن : 02-72-27

p_@rambler.ru

gazeta.bip@gmall.com

ـــ

8

ادبیات و صنعت

مدیر: منصور سیف الدین اف

فرهنگی، اطلاعاتی و ادبی

 

 

 

هفته نامه

تاجیکی و فارسی

اهل فرهنگ و ادب

دوشنبه، خیابان اسماعیل سامانی8

تلفن و فاکس : 24-57-39

Gazeta_adabiot@mail.ru

از 1959

9

تاجیکستان

مدیر:

شریف همدم پور

 

اطلاعاتی و سیاسی

هفته نامه

تاجیکی و انگلیسی

اهل فرهنگ، سیاست شناسان

دوشنبه، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن :33-32-51

tojikiston@pressa.tj

tojikiston-1992@mail.ru

ـــ

10

ملت فعلا تعطیل

مدیر:

عدالت میرزا

 

 

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

 

دوشنبه ، خیابان سعدی شیرازی16

millat@inbox.ru

 

www.millat.tj

از 2005

11

نگاه متوقف شده است

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

 

خیابان ناصرجان معصومی شملاره3

Nigoh-tj@box.ru

ـــ

12

فرژ

مدیر:

خورشید عطاء الله

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

 

دوشنبه ، خیابان سعدی شیرازی16

tajmediacouncill@gmall.com

faraj-73@mail.ru

از2006

13

دنیا

مدیر:

جمعه میرزا

سیاسی اجتماعی فرهنگی

هفته نامه

تاجیکی

 

دوشنبه ، خیابان سعدی شیرازی16

تلفن:01-71-38

Dunyo78@mail.ru

 

ـــ

14

خبرگزاری خاور

مدیر:

سید علی صدیق

اطلاعات رسمی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  ورسانه های مختلف

خیابان بخارا44

www.khavor.tj

niat@khvor.tj

 

info@khavor.tj

ـــ

15

خبرگزاری آسیا پلوس

مدیر:

امیدباباخان اف

اطلاعات رسمی و مستقل

همه روزه

روسی و انگلیسی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی و خارجی

 

دوشنبه، خیابان باختر1/35

تلفن و فاکس: 21-78-63

www.news.tj

info@asiaplus.tj

agency@asiaplus.tj

 

ـــ

16

خبرگزاری اوستا

مدیر:

جمشید اولمس اف

اطلاعات رسمی و مستقل

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

 

www.avesta.tj

info@avesta.tj

ـــ

17

خبرگزاری چرخ گردون

مدیر:خانم منیژه بانو اکبر علی

سیاسی اجتماعی فرهنگی و ورزشی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

دوشنبه ، خیابان سعدی شیرازی16

gazeta@tojikiston.com

info@gazeta.tj

ـــ

18

خبرگزاری تاج نیوز بسته شد

سیاسی اجتماعی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

بسته شد

www.tojnews.org

ـــ

19

خبرگزاری تاجیکستان

مدیر:

شریف همدم پور

سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

 

www.pressa.tj

از سال 1998

20

خبرگزاری آزادگان

مدیر:

ارشاد سلیمانی

سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

همه روزه

روسی و تاجیکی

ادارات و موسسات  مختلف داخلی وخارجی

 

Ozodagan.tj

از سال 2000ـ

21 

جوانان تاجیکستان 

مدیر: شادی خان نظر

سیاسی،اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هفته نامه  تاجیکی ادارات و موسسات  مختلف داخلی، خارجی و دانشگاهها

دوشنبه- خ سعدی شیرازی16 ط اول 908858593-

2385414-

2385109

  -
 

 

 

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران