گالری تصاویر
پیوندهای مهم
 • پورتال امام خمینی
 • دفتر مقام معظم رهبری
 • ریاست جمهوری
 • معاونت امور مجلس
 • نقشه جامع علمی کشور
 • Ministry of Science, Research and Technology
 • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
راهنمای سفر به جمهوری تاجیکستان

مقررات تنظیم و صدور روادید و روادید الکترونیک جمهوری تاجیکستان برای اتباع خارجی و  افراد بدون تابعیت

 1.  مقررات عمومی
 2. مقررات حاضر  نوع،  فصل، موارد استفاده، تمدید و  از سرگیری، لغو و اصلاح و نحوه تسهیل صدور ویزا و چگونگی روند تنظیم  و صدور روادید و روادید الکترونیک جمهوری تاجیکستان به شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت و همچنین حوزه صلاحیت دست اندکاران نهاد های مسئول و ذیدخل را  تعیین میکند.
 3. مقررات حاضر مشمول کاربرد مفاهیم ذیل است:

الف. روادید به سندی صدق دارد که به اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیت به منظور عبور از مرز و  ورود به قلمرو جمهوری تاجیکستان و خروج از آن و عبور ترانزیتی از داخل قلمرو جمهوری تاجیکستان بر مبنای زمان تعیین و درج شده در ویزا اعطا می شود؛

ب. روادید الکترونیک به سند دارای فرم رسمی تایید شده ای اطلاق می شود که از طریق  شبکه اطلاعاتی الکترونیک به اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت برای عبور از مرز جمهوری تاجیکستان  غیر از موارد  پیشبینی نموده قانونگذاری تاجیکستان اعطا می گردد.  افراد دریافت کننده آن از حق ورود، اقامت، خروج و ترانزیت برخوردارند؛

و.  شبکه الکترونیک صدور روادید نرم افزار رایانه اتوماتیک ویژه ای است که جهت دریافت، فرآوری وبررسی تقاضای اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی برای دریافت روادید و روادید الکترونیک جمهوری تاجیکستان  در نظر گرفته شده است؛

گ. تایید دعوت -  دعوت شهروند خارجی و فرد بدون تابعیت و تنظیم و تایید آن توسط وزارت امور خارجه برای ورود به قلمرو جمهوری تاجیکستان می باشد؛

د. مدرک سفر- به گذرنامه و یا اسناد و مدارک دیگری گفته میشود که هویت تبعه خارجی و افراد بدون تابعیت را تصدیق میکند و به تبعه خارجی و افراد بدون تابعیت حق عبور از قلمرو و مرز تاجیکستان را  میدهد؛

ی. نمایندگی های برون مرزی تاجیکستان مشمول نمایندگی های دیپلماتیک و دفاتر کنسولگری های  این کشور در خارج می شود؛

ی. تقاضای کتبی به نوع تقاضایی گفته می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت روادید ارائه می شود؛

 1. دستور بخش کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان مشمول مصوبه فوری افراد ذیصلاح وزارت امور خارجه تاجیکستان می شود که به منظور اجرای دستور رهبر دستگاه و یا دفتر اجرایی ریاست جمهور و بررسی مراجعات بنگاه های خارجی مستقر در تاجیکستان، نهاد های دولتی، نمایندگی های دیپلماتیک، کنسولگری های کشور های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهور تاجیکستان صادر می گردد؛

ز. شرایط فورس ماژور به موارد غیر مترقبه اطلاق می شود که بر اثر وقوع  وضعیت اضطراری و فجایع طبیعی، عملیات جنگی و سایر شرایط فوق العاده اتفاق می افتد؛

ج. سازمان های بین المللی –سازمان های  بین دولتی

چ. اعضای خانواده، یعنی مشمول همسر، فرزندان، دختران و پسران به فرزندی گرفته شده زیر 18 سال، همچنین والدین  اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی  و دیگر افراد تحت مراقبت اتباع خارجی قرار داشته می شود.

3. مراجع دولتی مسئول صدور، تمدید، اصلاح، ترمیم و لغو روادید محسوب می شود:

الف. نمایندگی های برون مرزی جمهوری تاجیکستان طبق مقررات تعیین شده اقدام به صدور، لغو و ترمیم روادید می کنند؛

ب. تمدید، تغییر و اصلاح، ترمیم و لغو روادید به عهده بخش کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان است که مسئول صدور تمامی انواع روادید به شمول روادید الکترونیک به اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی است.

و. نمایندگی های وزارت امور خارجه تاجیکستان  در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان و دفتر کنسولی واقع در فرودگاه شهر دوشنبه که مطابق مقررات تعیین شده مسئول صدور ویزا می باشند.

.4 در صورت وجود مقررات غیر نسبت به مقررات مذکور بر مبنای قرارداد بین المللی مورد تایید تاجیکستان مقررات قرارداد بین المللی ارجحیت دارد.

5. وزارت امور خارجه تاجیکستان، دفاتر وزارت امور خارجه  آن در حدود قلمرو کشور نهاد های دفاتر جمهوری و وزارت کشور تاجیکستان طبق شرایط تعیین نموده قانونگذاری این کشور مسئول صدور مجوز به اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی برای ورود به مناطق مرزی جمهوری تاجیکستان می باشند.

               

     2 . نوع روادید

6.  بر مبنای اهداف سفر و اقامت در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان انواع روادید به شرح ذیل است:

6-1- روادید دیپلماتیک  درجه "D"

6-2- روادید  خدمتی  درجه "X"

6-3- روادید  سرمایه گذاری درجه  "C"

6-4- روادید  محنتی نوع "M"

6-5- روادید کاری نوع "K"

6-6- روادید توریستی  نوع " T"

6-7-روادید تحصیل نوع "01 " و "02 "

6-8- روادید  حمل و نقل نوع " N"

6-9- روادید  اقامت دایم نوع  " ED"

6-10- روادید رسانه نوع " ژ"

6-11- روادید  ماموریت نوع "T B"

6-12-  روادید بشر دوستانه نوع "B"

6-13- روادید ترانزیت نوع "T"

6-14-  روادید خروجی

 

7.  روادید نوع "د" برای افراد ذیل پیشبینی شده است:

 رئیسان جمهور، رهبران دولت های کشور های خارجی،

 اعضای هئیت های کشور های خارجی، اعضای نمایندگی های دیپلماتیک،  مقامات ارشد  و مسئول نمایندگی های کنسولی، اجزای ادارات سیاست های خارجی، پیک سیاسی و کنسول های کشور های خارجی،  کارمندان دفاتر سازمان های بین المللی، ناظرینی که طبق قرارداد منعقد با دولت تاجیکستان مشغول انجام ماموریت در قلمرو تاجیکستان میباشند،  اعضای خانواده های افراد مذکور که  صاحب گذرنامه دیپلماتیک اند. در صورت تایید مقام دیپلماتیک تبعه خارجی فاقد گذرنامه سیاسی  توسط جمهوری تاجیکستان اعطای ویزای دیپلماتیک به وی محتمل است. در صورت  عدم تایید مقام سیاسی اتباع خارجی دارای گذرنامه سیاسی  از سوی مقامات تاجیکستان،  افراد مورد نظر  ( ضمن  انجام سفر خصوصی )  با توجه به  اهداف سفر می توانند از نوع دیگر روادید استفاده کنند.

 روادید  نوع " خ" ویژه افراد زیر است: اعضای هیئت های خارجی،  پرسنل فنی اداری و سرویس نمایندگی های دیپلماتیک، کارمندان کنسولی و خدمه موسسات کنسولی کشورهای خارجی،  کارمندان  نهادهای بین المللی فعال در تاجیکستان، افراد حامل پیک سیاسی فاقد گذرنامه سیاسی، کنسول های افتخاری تاجیکستان در خارج،  اتباع خارجی و اعضای خانواده آن ها صرف نطر ازنوع گذرنامه که در قالب ماموریت رسمی به نمایندگی از  نهادو موسسات کشور خارجی و یا بنا به دعوت رسمی مقامات ذیربط جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر میکنند                                                                   

 

9. روادید نوع  "س" اعطا میشود به رهبران شرکت و موسساتی که عملا در پروژه های سرمایه گذاری در تاجیکستان سهیم اند. اعضای خانواده های این دسته از افراد نیز از حق دریافت چنین روادید برخوردارند.

 

10. روادید نوع  "ک" به اتباع  خارجی، افراد فاقد  شهروندی  و اعضای خانواده های آن ها داده میشود که با هدف ذیل به تاجیکستان  سفر می کنند:

الف: حضور در مذاکرات، نشست، کنفرانس، همایش ها، مزایده، مناقصه  نمایشگاه ها، همایش های فرهنگی و ورزشی.

ب. انعقاد قرارداد با شخصیت های واقعی و حقوقی، ایجاد و تشکیل کارخانه های مشترک، آشنایی با بازار داخلی،  نصب و ترمیم و راه اندازی ماشین آلات و آموزش و ارائه خدمات و رایزنی و بازرسی.

 

11. روادید نوع "م" مخصوص اتباع خارجی  و افراد فاقد شهروندی  واعضای  خانواده  اتباع خارجی و شخصیت های  فاقد شهروندی است که به منظور انجام فعالیت های اقتصادی وارد قلمرو تاجیکستان می گردند.

 

12. روادید نوع "01"   ویژه شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی است که به منظور اهداف ذیل به تاجیکستان سفر می نمایند:

الف: برای دریافت آموزش و تحصیلات،  ورود به دانشگاه و دانشکده و سایر مراکز تحصیلی،  شرکت در برنامه های تبادل دانشجویان و دوره های پیش دانشگاهی؛

ب:  برای عنوان جویان دوره های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اعضای خانواده های آن ها.

 13. روادید نوع "ت" به شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی اعطا می شود با هدف جهانگردی  به تاجیکستان سفر می کنند.

14. روادید نوع "02" به  آن دسته از  شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی اعطا می شود که قصد سفر به تاجیکستان برای تحصیل، انجام پژوهش های علمی  و حضور  در دوره های زبان آموزی و ارتقای تخصص  و مهارت حرفه ای

 

15. روادید نوع "خ س 1" مخصوص آن  دسته آز شهروندان خارجی و افراد قاقد شهروندی است که   قصد تشخیص و درمان و بازدید از  نزدیکان و دوستان خود در تاجیکستان را دارند  ( همچنین  افراد علاقمند سفر به تاجیکستان برای  شرکت در  مراسم ازدواج و سوگواری و سایر تدابیرخصوصی).

 

16. روادید نوع "خ س2" ویژه اتباع سابق تاجیکستان و اعضای خانواده های آن ها می باشد که برای مدت زمان کوتاهی به تاجیکستان سفر می نمایند.

 

17. روادید نوع " مایی" به شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی اعطا می شود که  مشغول انجام  فعالیت های کارآفرینی و تجاری در حدود مناطق تجاری آزاد تاجیکستان می باشند.

 18. روادید نوع " ن" ویژه شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی است که به عنوان راننده مشغول انجام فعالیت های مربوط به حمل و نقل بین المللی اند.

 

19. روادید نوع "ید" به شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی اعطا میگردد که تقاضای دریافت مجوز اقامت دایم  نموده اند.

20. روادید نوع "ژ" مختص خبرنگاران، فیلم برداران، نمایندگان رسانه های گروهی  خارجی و اعضای خانواده آن هاست که بر اساس مجوز رسمی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان صادر میشود. 

21. روادید نوع "ت ب" به اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی مشغول فعالیت در  سازمان های مذهبی دارای مجوز رسمی در حدود قلمرو تاجیکستان اعطا می گردد.

 

22. روادید نوع "ب" ویژه اتباع خارجی و آن دسته از افراد فاقد شهروندی است که مسئول حمل و نقل و همراهی کمک های بشر دوستانه به جمهوری تاجیکستان می باشند.

 23. روادید نوع "ت پ" به آن دسته از اتباع خارجی و افراد فاقد شهروندی اعطا میشود که از طریق  راه زمینی و  هوایی وارد قلمرو جمهوری تاجیکستان می شوند. مدت اعتبار چنین نوع روادید 72 ساعت تعیین شده است.  اتباع خارجی و  افراد فاقد شهروندی راهی کشور سوم به صورت ترانزیت از طریق  فرودگاه های تاجیکستان برای عبور از نقطه بازرسی مرزی نیازی به دریافت روادید ندارند. در صورت پیش آمدن وضع فورس ماژور ( وقوع زلزله، سیل و دیگر اتفاقاتی که منجر به  توقف بیش از 24 ساعت  اجباری  پروازها میشود) اتباع خارجی عازم کشور های سوم از طریق ترانزیت، تا زمان عادی شدن اوضاع به  اماکن امن  و هتل ها انتقال داده می شوند.  اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت راهی کشور مقصد توسط اتومبیل  سواری (خودرو)، برای عبور ترانزیتی از حدود تاجیکستان متناسب با زمان احتمالی عبور از نزدیک ترین مسیر ترانزیتی نیاز به دریافت ویزا دارند.  دریافت روادید ترانزیتی برای اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت راهی کشور مقصد از طریق قلمرو جمهوری تاجیکستان، مستلزم وجود روادید و یا عدم ضرورت اخذ ویزای کشور مقصد می باشد.  دریافت روادید کثیر المسافره مستلزم  وجود روادید کثیر المسافره کشور سوم است.

24. روادید نوع " خروجی" توسط دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و همچنین در موارد استثنایی از سوی دفاتر نمایندگی های  فعال وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان  به اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت اعطا می شود که طی مدت تعیین شده از سوی نهادهای ذیربط مبنی بر غیر مطلوب بودن حضور افراد مذکور در قلمرو تاجیکستان  حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان را ترک نمیکنند.  روادید مذکور همچنین به اتباع خارجی و آن دسته از  افراد فاقد تابعیت اعطا می شود که قرارداد فعالیت کاری آن ها در حدود قلمرو تاجیکستان متوقف شده و یا به منظور سکونت دایمی قصد عزیمت به دیگر کشور هارا دارند.  مدت اعتبار ویزای خروجی به بیش از 7 روز است. افراد دارای ویزای خروجی در صورت عدم خروج از قلمرو تاجیکستان بنا بر دلایل معتبر، از حق دریافت روادید مجدد خروجی  دارای اعتبار 3 روز برخوردار است. در صورت عدم رعایت  شرایط اجرای روادید خروجی بدون دلیل معتبر عملکرد افراد دارای روادید خروجی تخلف مقررات وضع شده ارزیابی می شود و افراد ناقض مقررات طبق شرایط نظام اداری از کشور مسترد میگردند. اعطای روادید خروجی به اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت دارای محل دایمی سکونت در حدود قلمرو بر مبنای مجوز  دفتر ثبت و صدور گذرنامه وزارت کشور تاجیکستان صورت می گیرد.

25. اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت برای عبور  ترنزیتی بدون توقف از طریق  حریم هوایی جمهوری تاجیکستان نیاز به دریافت روادید ندارند.  ورود و خروج  خدمه هواپیما ها بر اساس ارائه اعلامیه عمومی صورت میپذیرد.

26. روادید مناسب برای اعضای خانواده  اتباع خارجی و افراد بدون تایعیت به جز    موارد صدور روادید جهانگردی و ترانزیتی مشروط به سکونت یکجا و نداشتن حق کسب و کار  اعطا میشود.

27. اعضای خانواده های اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت درصورت راه اندازی فعالیت های اقتصادی انفرادی، موظف به تغییر روادید بر مبنای نوع فعالیت خود می باشند.

28. نحوه تنظیم روادید اعضای خانواده های اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت بر طبق مقررات حاضر انجام می شود.

 

 1. انواع روادید

29. با توجه به نوع و درجه انواع روادید به گروه ذیل تقسیم بندی میشود:

الف: روادید

ب: روادید الکترونیک

 1. روادید کثیر المسافره

30.   مقامات ذیصلاح دولتی متذکر در بند 3 مقررات حاضر مسئول صدور روادید یک بارمصرف و کثیر المسافره محسوب می شوند.

31. روادید یک بار مصرف برای یک دوره زمانی تعیین شده به اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت حق ورود و خروج از قلمرو قلمرو تاجیکستان را برای یک بار می دهد.

32.  افراد دارای روادید کثیر المسافره از حق ورود به قلمرو تاجیکستان و خروج آز آن برای بیشتر از دو باربرخوردارند 

 

روادید الکترونیک غیر از موارد پیشبینی نموده بند 36 مقررات خاضر به صورت موردی صادر میشود.

 

5.  اسناد لازم جهت دریافت روادید و ویزای الکترونیک، مدت زمان اعتبار ویزا

 

34. تقاضا برای دریافت روادید و روادید الکترونیک از طریق شبکه الکترونیک اطلاع رسانی انجام می شود. فرم تقاضای روادید و روادید الکترونیک توسط وزارت امور خارجه تاجیکستان تنظیم و تایید می شود.

35. پس از ارسال اطلاع لازم توسط شبکه الکترونیک اطلاع رسانی ارائه اسناد ذیل  به مقامات  ذیصلاح  دولتی جهت دریافت روادید الزامی است:

 

الف: کارت مسافرت؛

ب: فرم تهیه تنظیم روادید؛

و:  نسخه فرم  تکمیل و ارسال شده توسط اینترنت عنوانی مقامات ذیصلاح؛

گ:  فرم  به صورت  الکترونیک و از طریق اینترنت تکمیل شده  به عنوان دفتر مرکزی کنسول  وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ارسال می شود.

د:  عکس متقاضی با اندازه و کیفیت لازم؛

 ی:  اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت به عنوان متقاضی دریافت روادید برای بیش  از 3 ماه، به استثنای  نوع روادید مندرج در بند های  7- 8- 9 مقررات حاضر ملزم به ارائهگواه پزشکی در خصوص انجام تشخیص طبی برای شناسایی افراد گرفتار به ایدز  می باشند.

ج:  رسید در خصوص  پرداخت  مالیات و  عوارض کنسولی

36.  عوارض و حق تنظیم روادید الکترونیک به صورت پرداخت الکترونیک انجام می شود.

37. در صورت رد تقاضای دریافت روادید حق کنسولی پرداخت شده  توسط فرد متقاضی باز غیر قابل مسترد است.

38. با توجه به نوع روادید علاوه به اسناد مندرج در بند 35 مقررات حاضر،  رعایت شرایط تعیین شده ذیل الزامی است:

الف:  روادید نوع "د" توسط موسسات خارجی و نمایندگی های وزارت امور خارجه تاجیکستان درحدود قلمرو این کشور و بر اساس تقاضا و درخواست و یادداشت دیپلماتیک نمایندگی ها، دفاتر کنسولی کشور های خارجی و سازمان های بین المللی فعال در قلمرو تاجیکستان برای مدت نه بیش از 3 ماه صادر میشود. یادداشت ارسالی باید حاوی اطلاعات لازم در خصوص مقام منتصب باشد. تمدید چنین نوع روادید توسط دفتر اصلی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان طبق کارت و مجوز انتصاب برای مدت نه بیش از 3 سال  انجام می شود. درج اطلاعات  لازم در خصوص مقام مورد انتصاب و در صورت تعویض نام و نام خانوادگی فرد تازه منتصب الزامی است. تمدید چنین نوع روادید  بر اساس مجوز رسمی و مدت اعتبار آن  توسط دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان برای یک دوره نه بیش از 3 سال انجام میشود؛

 ب:  روادید نوع "یکس" توسط موسسات برون مرزی ذیصلاح، نمایندگی های وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان فعال در قلمرو این کشور و دفاتر کنسولی مطابق ارائه یادداشت های دیپلماتیک دفاتر کنسولی کشور های خارجی، سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان برای مدت نه بیش از 3 سال  صادر می شود.  دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان مسئول تمدید چنین نوع روادید برای یک دوره نه بیش از 3 سال می باشد.

 و: روادید نوع "س" طبق درخواست کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره دولتی اموال تاجیکستان توسط دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری     تاجیکستان و یا با تایید آژانسی دولتی آمار نهاد زیر مجموعه ریاست جمهور  تاجیکستان در خصوص انجام سرمایه گذاری مستقیم نه کمتر از 500 هزار دلار یا تصدیق مدیریت منطقه آزاد، یا ارائه سند مخصوص بانک ملی تاجیکستان دال بر انجام سرمایه گذاری نه کم از 500.000 دلار  و سند مرتبط کمیته مالیات تاجیکستان برای  مدت تا 3 سال تنظیم می شود.

گ: روادید نوع "ک" بر اساس درخواست طرف دعوت کننده توسط موسسات ذیربط خارجی جمهوری تاجیکستان موافق مدت زمان مندرج در روادید برای  مدت تا 3 ماه صادر می شود. تمدید آن توسط  دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان  برای مدت نه بیش از 1 سال صورت می گیرد.

د: برای دریافت روادید نوع "م" موسسات  ذیربط  جمهوری تاجیکستان، نمایندگی های وزارت امور خارجه تاجیکستان فعال در قلمرو این کشور و دفتر کنسولی فرودگاه شهر دوشنبه  منطبق با زمان اعتبار کارت دعوت و مقررات  دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان برای مدت 3 ماه  اقدام به صدور روادید موردی ( یک بار مصرف) می کنند. این نوع روادید مطابق  قرارداد کار اتباع خارجی  و افراد بدون تابعیت امکان دارد از سوی دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجی تاجیکستان  برای مدت نه بیش از 1 سال تمدید شود. سازمان های طرف دعوت و اعطای روادید نوع "م" به   اتباع خارجی  و افراد بدون تابعیت  موظفند طی 3 روز پس از انجام دوره اعتبار قرارداد کاری اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان را در جریان گذارند. متعاقب این روادید اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت لغو و برای آنان ویزای خروج برای ترک قلمرو تاجیکستان صادر می شود. برای دریافت روادید نوع "م"  تایید رسمی کارت دعوت و درخواست افراد حقوقی دارای مجوز جلب نیروی کار به تاجیکستان الزامی است.

ی: دریافت روادید نوع "ت" از طریق شرکت های جهانگردی دارای مجوز برای انجام فعالیت های جهانگردی در قلمرو جمهوری تاجیکستان امکان پذیر است. سفرهای انفرادی جهانگردی انجام شده توسط اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت به تاجیکستان مستلزم دریافت تقاضای دریافت روادید نوع " ت"   توسط شرکت های جهانگردی نیست. اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت دارای روادید نوع "ت" موظف به  خروج از قلمرو  تاجیکستان طبق مدت زمان مندرج در روادید می باشند. روادید جهانگردی قابل تمدید و تعویض با دیگر نوع روادید  نیست. روادید تک مسافرتی  نوع "ت" توسط مراجع زیربط دولتی برای مدت نه بیش از 45 روز  صادر می شود. در صورت وجود دلایل موجه ( ارائه مسیر حرکت) روادید کثیر المسافره صادرمی گردد. اتباع خارجی و افراد بدون تایعیت که با روادید نوع"ت"وارد قلمرو تاجیکستان  می گردند، در مدت زمان اعتبار  روادید ملزم به  ثبت نام توسط مراجع و نهادهای انتظامی نیستند.

یا: روادید نوع "01 " برمبنای تقاضا و درخواست مراکز آموزشی توسط موسسات برون مرزی ذیربط تاجیکستان برای زمان نه بیش از 3 ماه اعطا میگردد.  افراد دارای روادید نوع "01 " حق انجام  فعالیت های غیر آموزشی را  ندارند.  در صورت اخراج اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت دارای روادید نوع " 0.1 " از مراگز و موسسات آموزشی و یا  کنار گذاشتن آن روادید اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت فاقد اعتبار دانسته می شود و برای ترک قلمرو تاجیکستان برای آنان روادید خروجی صادر می گردد. روادید کثیر المسافره  با توجه به مدت زمان اعتبار  قراداد منعقده آموزش و تحصیل و طبق مقررات قانون گذاری تاجیکستان برای مدت زمان نه بیش از 1 سال  تمدید می شود. تمدید روادید  نوع یادشده بر اساس درخواست مراجع ذیصلاح تاجیکستان  در حوزه آموزش و پرورش تاجیکستان  مشروط به ارائه اسناد ذیل صورت می گیرد:

 رونوشت دستور مدیریت  مراکز آموزشی و علمی میزبان اتباع خارجی  و افراد بدون تابعیت در خصوص قبول آنان به مراکز آموزشی، دوره های کارشناسی ارشد و دکترا؛

رونوشت کارت دانشجوبی؛

قرارداد در خصوص تحصیل و آمورش؛

ژ:  روادید نوع "0.2 " بر اساس درخواست  صورت گرفته توسط  مراجع برون مرزی مربوط تاجیکستان، نمایندگی های فعال وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حدود قلمرو این کشور برای مدت نه بیش از 3 ماه  صادر می شود. در صورت مشغول بودن اتباع خارجی و افراد بدون تایعیت  به فعالیت های غیر آموزشی وعلمی وزارت امور خارجه تاجیکستان بر اساس درخواست مراجع ذیصلاح در حوزه آموزش و پرورش مدت اعتبار اقامت اتباع خارجی و افراد بدون تایعیت را کاهش می دهد. در چنین حالت روادید افراد مذکور  لغو می گردد و برای انان جهت ترک قلمرو تاجیکستان ویزای خروج صادرمی گردد.

3:  روادید نوع " یکس س1" از سوی موسسات برون مرزی جمهوری تاجیکستان طبق مدت زمان درخواستی برای مدت نه بیش از 3 ماه صادر می شود. این نوع روادید به جز موارد و شرایط فورس ماژور و موارد اضطراری ابتلای اتباع خارجی و افراد بدون تابیعیت به بیماری های خطرزا  غیر قابل تمدید است. 

 جهت دریافت این نوع روادید پیشنهاد اسناد ذیل الزامی است:

 1. درخواست موسسات پزشکی عنوانی اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به منظور درمان و کسب مشاوره پزشکی قصد سفر به تاجیکستان را دارند؛
 2. اطلاع نامه اداره ثبت گذرنامه وزارت کشور تاجیکستان عنوانی اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که با اهداف غیر قصد سفر به جمهوری تاجیکستان را دارند؛
 3.  در موارد استثنایی ( مرگ و یا  بیماری جدیاتباع تاجیک، شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت بطور دایم مسکون در قلمرو جمهوری تاجیکستان،  متقاضیان دریافت روادید نوع " یکس س1" که دارایارتباط خوانوادگی با افراد متذکر می باشند، می توانند بدون کسب اطلاع اداره ثبت گذارنامه وزارت کشور بر اساس درخواست اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت و ارائه سند پزشکی برای مدت نه بیش از 1 ماه  روادید نوع " یکس س1" را  دریافت نمایند.

ی:  روادید نوع " یک س 2 " از سوی مقامات ذیربط تاجیکستان برای مدت نه بیش از 6 ماه  صادر می شود.  دریافت روادید نوع  " یک س 2 " مستلزم ارائه اسناد ذیل است:

 1. برای اتباع سابق جمهوری تاجیکستان مدرک معتبر گواهی تولد؛
 2. برای اتباع تاجیکستان سند تایید کننده ارتباط خوانوادگی

یی: روادید موردی نوع " مایی" توسط موسسات فعال ذیربط جمهوری تاجیکستان در قلمرو این کشور براساس تایید کارت دعوت از سوی دفتر مرکزی کنسولی  وزارت امور خارجه تاجیکستان،  درخواست مدیریت ارشد مناطق آزاد اقتصادی برای دوره تعیین شده اعطا می شود. تمدید این نوع روادید برای مدت نه بیش از 1 سال  براساس تقاضای مدیریت منطقه آزاد اقتصادی توسط دفتر مرکزی کنسولی  وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان انجام می شود.  روادید مذکور فقط  در حدود قلمرو منطقه آزاد معتبر است.

ک: روادید نوع  "ن" توسط موسسات برون مرزی مربوط تاجیکستان بر اساس درخواست شرکت های حمل ونقل همراه با مجوز  مرجع مسئول در حوزه کنترل و تنظیم امور حمل و نقل صادر می شود. مرجع مسئول بازرسی و کنترل در حوزه حمل و نقل در صورت لغو و تعلیق مجوز مورد نظر موظف است مواردرا به وزارت امورخارجه تاجیکستان اطلاع بدهد.

ل: روادید نوع "ید" بر مبنای درخواست مراجع ذیربط انتظامی جمهوری تاجیکستان برای مدت نه بیش از 9 ماه از سوی دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان منطبق با نشانی محل اقامت دایمی  اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت، که از قبل باید با مقامات  امنیتی هماهنگ شود،  صادر می شود.

م: روادید نوع "ژ" بر اساس کارت ثبت نام صادر شده از سوی اداره اطلاعات و رسانه وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان برای یک دوره زمانی نه بیش از 3 ماه اعطا می شود. تمدید مدت زمان آن بر اساس رونوشت کارت ثبت نام برای تا 1 سال توسط دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان انجام می شود.

ن: روادید نوع "ت ب" بر اساس درخواست سازمان های مذهبی دارای مجوز رسمی کمیته امور ادیان تاجیکستان در خصوص انجام فعالیت های مذهبی در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان از سوی موسسات برون مرزی ذیصلاح، برای نه بیش از 3 ماه تنظیم و صادر می شود. تمدید چنین روادید از سوی دفتر مرکزی کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان برای نه بیش از 1 سال امکان پذیر است.

آ: روادید نوع "ب" براساس درخواست مراجع دولتی، نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط به انتقال و توزیع و تحویل کمک های بشردوستانه برای مدت زمان نه بیش از 3 ماه  صادر می شود.  این نوع روادید بر اساس درخواست مراجع ذیربط دولتی، نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و سازمان های دولتی و غیر دولتی که با  هدف ارائه کمک ها کارمندان خودرا به تاجیکستان اعزام می دارند برای نه بیش از  1 سال قابل تمدید است. اتباع  خارجی و افراد بدون تابعیت می توانند براساس تصمیم و دستور وزارت امور خارجه و دست اندکاران موسسات برون مرزی ذیصلاح جمهوری تاجیکستان از پرداخت عوارض گمرکی معاف گردند.

-----------------------------------------------------------------------------------------

صدور روادید برای اتباع جمهوری تاجیکستان

     سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به اطلاع می رساند  بخش کنسولی این سفارت برای کلیه خدمات کنسولی اعم از صدور روادید، گذرنامه، وکالت نامه، امور دانشجوئی و سایر امور کنسولی هیچ نماینده ای ندارد و با هیچکدام از دفاتر توریستی و دفاتر امور خدمات اداری در تاجیکستان قرارداد همکاری ندارد. کلیه امور مذکور صرفاً با حضور متقاضی و در بخش کنسولی این سفارت امکان پذیر می باشد. 

تمام اطلاعات لازم برای درخواست روادید در وب سایت سفارت موجود است.

   سفارت لازم می داند اضافه نماید که فرم ها و اطلاعات درخواستی در سفارت به صورت رایگان صادر      می شود و هزینه های جانبی دیگری به جز هزینه روادید را شامل نمی گردد.

     کلیه اتباع جمهوری تاجیکستان که برای سیاحت به کشور ایران سفر می‌کنند نیاز به دریافت روادید       دارند.

   از تاریخ 21/11/1396 صدور روادید علاوه بر سفارت در  فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت تمام الکترونیک صورت می پذیرد لذا متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه روادید الکترونیک evisa.mfa.ir  نسبت به تکمیل پرسشنامه و انتخاب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان محل اخذ روادید اقدام و بعد از دریافت موافقت الکترونیکی شخصاً به فرودگاه امام خمینی (ره) جهت تکمیل فرایند دریافت روادید الکترونیکی مراجعه نمایند.

 

برای روادید جهانگردی دو بار ورود باید درخواست کننده اجازه ورود به کشور ثالث را داشته باشد

 

مدارك لازم:

 •  تکميل يک برگ فرم درخواست صدور روادید( فرم رایگان می باشد)
 •  اصل گذرنامه که اعتبار می بایست بیش از 6 ماه باشد.
 • تصویر بیمه نامه حوادث و درمانی معتبر در مدت اقامت در ایران
 •  دو قطعه عکس (4*3) جدید و رنگی با زمینه روشن
 • هزینه روادید: برای پرداخت هزینه روادید به بانک تجارت ایران در دوشنبه  ( شماره حساب 20214978400101100041) مراجعه نمایند.
 •  بخش روادید سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ، روزهای دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده دریافت مدارک صدور روادید       می باشد.

تلفن تماس : 488888610 و 488888611

نمابر : 2365923

پست الکترونیک : Iranemb.dyu@mfa.gov.ir

آدرس:دوشنبه، خیابان سامانی، خیابان مایاکوفسکی

قابل توجه استبرای هر روز اقامت غیر مجاز در ایران مبلغ 30000 تومان ( حدود 7 دلار) جریمه اخذ       می گردد.

توضیحات عمومی:

-  درخواستنامه افراد زیر 18 سال بایستی توسط والدین امضاء گردد.

-  فرزندانی که پدرشان ایرانی است، تابعیت ایرانی دارند و فقط با گذرنامه ایرانی می توانند به ایران سفر کنند.

- گذرنامه باید حداقل شش ماه اعتبار و دو صفحه خالی داشته باشد.

- کلیه درخواستنامه ها بایستی بطور کامل تکمیل و امضاء شوند. در غیر این صورت مدارک بدون اقدام، عودت داده خواهد شد.

-  تمام تصاویر لازم از مدارک باید کاملاً واضح و خوانا باشد.

-  تصویر صفحات گذرنامه باید شامل صفحات دارای مشخصات و تمام صفحات نوشته شده باشد.

-  عکس ها باید رنگی و حداکثر در طول 6 ماه اخیر گرفته شده باشند و عکس های قدیمی و سیاه و سفید پذیرفته نمی شود.

-  ايرانياني که داراي شناسنامه و گذرنامه ايراني مي باشند و همزمان داراي گذرنامه خارجی می باشند نمي توانند با مدارک مذکور به ايران مسافرت نمايند، اينگونه افراد مي بايست گذرنامه جديد دريافت کرده و با گذرنامه ايراني به کشور مسافرت نمايند.

-   در صورتی که به هردلیلی پاسخ روادید منفی باشد هزینه روادید عودت داده نمی شود.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه

اطلاع رسانی به اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور خاصه گردشگران خارجی درخصوص استفاده از توریست کارت

     سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلان گردشگری الکترونیک مقرر کرده به منظور ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور با تسهیل در امور پولی، پیشگیری از تردد حضوری اتباع خارجی در بازار ارز و رعایت حفظ امنیت پولی کارت های بانکی ( توریست کارت) به نام متقاضی صادر گردد.

    توضیحات تکمیلی درباره نحوه استفاده از توریست کارت به فارسی و انگلیسی و تصویر بروشور توریست کارت برای عموم متقاضیان سفر به ایران را در فایل پیوست مشاهده نمائید.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - دوشنبه

 دانلود فايل : 1.PDF ( 814KB )

 

راهنمای سفر به جمهوری  تاجیکستان

هموطن عزیز، سلامی گرم و صمیمانه نثارتان باد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان حضور سبز شما را در این کشور همزبان، هم فرهنگ، هم آیین و هم نژاد ارج می نهد و برای شما اقامت خوشی را در زادگاه آدم الشعرا ابوعبداله رودکی آرزومند است.

نکته مهم:

    بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برای کلیه خدمات کنسولی اعم از صدور روادید، گذرنامه، وکالت نامه، امور دانشجوئی و سایر امور کنسولی هیچ نماینده ای ندارد و با هیچکدام از دفاتر توریستی و دفاتر امور خدمات اداری قرارداد همکاری ندارد. کلیه امور مذکور صرفاً با حضور متقاضی و در بخش کنسولی این سفارت امکان پذیر می باشد. 

توصیه های سفر:

روادید: کلیه شهروندانی که به تاجیکستان سفر می  کنند به روادید نیاز دارند. روادید را می توان از بخش کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران یا مراجعه به سایت www.evisa.tj روادید الکترونیکیاخذ نمایند.

-         انواع روادید در تاجیکستان: (T) روادید گردشگری، (C) سرمایه گذاری، (O-1) تحصیلات دانشگاهی، (O-2) آموزشی، (H) رانندگان، (MOИ) منطقه آزاد تجاری، (ИД) مهاجرین، (Л) خلبان ها، (Ж) روزنامه نگاران، (ХШ) همسر شهروند تاجیکستان، (ТД) مشاغل مذهبی، (Б) بشر دوستانه

-        روادید گردشگری نیاز به  OVIR( ثبت اقامت) ندارد.

-        هزینه کنسولی برای خدمات فوری دو برابر قیمت اصلی روادید می باشد.

-        هزینه روادید صادر نشده باز پرداخت نمی شود.

-        هزینه روادید گردشگری تاجیکستان 30 یورو می باشد.

 -         هزینه روادید گردشگری الکترونیکی تاجیکستان: 50 دلار

-        جریمه اتمام روادید برای اتباع خارجی در جمهوری تاجیکستان به شرح زیر است:

    تا 5 روز 50 دلار

    6 تا 15 روز 100 دلار

    15 روز به بالا 200 دلار

    یک ماه بیشتر بابت هرماه 100 دلار

ثبت نام در OVIR( ثبت اقامت)

آویر اداره ای برای ثبت اقامت اتباع خارجی می باشد. اگر اقامت شما در تاجیکستان طولانی تر از ده روز ( 10 روز) کاری باشد، بایستی با سیستم ثبت نام آویر اقدام به ثبت نام نمایید. ثبت نام در آویر از طرف سازمانی انجام می شود که شما را دعوت نموده است ( مانند شرکتی که دعوت نامه را برای شما فراهم نموده است) دارندگان روادید گردشگری احتیاجی به ثبت نام در سیستم آویر ندارند.

جهت ثبت اقامت می بایست مدارک ذیل را تهیه فرمایید:

-  یک قطعه عکس 4*3

-  آدرس محل اقامت شما در تاجیکستان اعم از هتل یا هر مکان دیگر.

-  هزینه ثبت نام را با سازمان مربوطه هماهنگی نمایید

-  اصل گذرنامه

هزینه آویر تا سه ماه 150 سامانی

هزینه آویر از سه ماه به بالا 240 سامانی

جریمه دیرکرد آویر از 3200 سامانی تا 3600 سامانی می باشد.

قابل توجه است 20 روز قبل از اتمام آویر باید درخواست تمدید آن داده شود.

شما به عنوان مسافر ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور تاجیکستان می باشید. جهت آگاهی از این قوانین، شایسته است پیش از سفر اطلاعات لازم را از سفارت تاجیکستان در تهران یا افراد مطلع کسب نمایید. برخی از قوانین این کشور ممکن است با کشور ایران، تفاوتهایی داشته باشد برای مثال کشیدن سیگار در کل شهر ( به استثنای مکانهای مشخص شده و خصوصی) ممنوع می باشد و نقض آن موجب جریمه خواهد شد. چنانچه به هر علت توسط پلیس دستگیر و بازداشت شدید، بلافاصله از مامورین بخواهید به استناد ماده 36 کنوانسیون وین ناظر بر امور کنسولی مراتب را به سفارت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.

طبق قوانین جمهوری تاجیکستان برای تبدیل ارز همراه خود به پول رایج این کشور ( سامانی) می بایست فقط به بانکهای رسمی در تاجیکستان مراجعه نمایید. و کلیه معاملات و پرداختها به ارز محل سامانی صورت می گیرد . برای امور تجاری و بازرگانی با بخش اقتصادی و برای سایر مسائل با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل کنید، تا شما را راهنمایی نمایند.

سازمانها و نهادهای ایرانی در تاجیکستان:

سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان: 488888610 یا 488888611

بخش کنسولی سفارت: 488888610 یا 488888611 داخلی 300

بخش حقوقی سفارت: 488888610 یا 488888611 داخلی 301

نمابر سفارت : 2365923

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : ----------

درمانگاه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران: ----------------

دفتر صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران: 2230326

مجتمع آموزشی سفارت جمهوری اسلامی ایران ( امام صادق(ع) ): 2271677 و 2274575

بانک تجارت: 6000521 –6000522

بانک کفالت ( سرمایه): 6402266

شرکت هواپیمایی آسمان: 4-2219703

آدرس سفارت:دوشنبه، خیابان سامانی،  خیابان مایاکوفسکی –سفارت جمهوری اسلامی ایران

کد پستی سفارت : 734025

پست الکترونیک : Iranemb.dyu@mfa.gov.ir

ساعت كار بخش کنسولی: دوشنبه لغایت جمعه از ساعت 8:30 صبح تا17:30بعد از ظهر به استثناء ايام تعطيل

ساعت پذیرش مراجعین محترم : دوشنبه لغایت جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر به استثناء ايام تعطيل
نحوه تماس از تهران به دوشنبه: برای تلفن ثابت 992+ کد شهری ( دوشنبه37)

                                     برای تلفن همراه : 992+ تلفن همراه

 نحوه تماس از دوشنبه به تهران: برای تلفن ثابت : 81098+ کد شهری(تهران21)

                                         برای تلفن همراه : 81098+ کدموبایل و شماره

** برای تماس تلفن همراه با همراه و همراه با ثابت در شهر دوشنبه : شماره کلیه تلفن ها بدون صفر

اختلاف ساعت با تهران : 

-        در شش ماه اول سال   30+  دقیقه

-        در شش ماه دوم سال1:30+  دقیقه

اوقات شرعی :http://prayer.aviny.com/city_time.aspx?Code=90

انتقادات، نظرات و پیشنهادهای شما هموطن عزیز برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور و همچنین فراهم کردن امکانات و تسهیلات بیشتر برای شهروندان ایرانی بازدید کننده از این کشور زیبا مغتنم است، لذا ارسال آنها از طریق تلفن ها، سایت و آدرس الکترونیکی سفارت موجب امتنان خواهد بود. حسن سلوک و رفتارهای فاخر فرهنگی شما هموطن عزیز، تصویر به یاد ماندنی از فرهنگ ایران اسلامی را در حافظه برادران و خواهران تاجیک ثبت خواهد کرد. لذا انتظار می رود با احترام به قوانین، فرهنگ، آداب و رسوم کشور میزبان و رعایت اصول اخلاقی و اسلامی، شخصیت متمدن و افتخار آفرین ایرانی خویش را به نمایش بگذارید.

                                                                      شاد و سربلند باشید

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران